Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na sieci TEN-T na drodze krajowej nr 91 (dawniej nr 1) – zadanie nr 2 – przebudowa odcinka Markowice–Brudzowice

Roboty budowlane

Zaloguj się by pobrać plik pdf
Tryb zamówienia Inna informacja
Rodzaj zamówienia Roboty budowlane
Tytuł Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na sieci TEN-T na drodze krajowej nr 91 (dawniej nr 1) – zadanie nr 2 – przebudowa odcinka Markowice–Brudzowice
Zamawiający Dostępne dla zalogowanych
Miejsce realizacji Katowice
Data publikacji 2021-07-16
Data składania ofert 29/07/2021, Godzina 08:00
Dokumenty do pobrania Dostępne dla zalogowanych
Dotyczy zamówienia
Kod CPV 450000007 Roboty budowlane
452000009 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
452360000 Wyrównywanie terenu
452330009 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg
451127301 Roboty w zakresie kształtowania dróg i autostrad
451123008 Rekultywacja gleby
451122007 Usuwanie powłoki gleby
451121006 Roboty w zakresie kopania rowów
451110008 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
451112206 Roboty w zakresie usuwania gruzu
Numer przetargu 3321476