Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego i parkowego na terenie miasta Chełmna”, współfinansowanego z środków wspólnotowych EFRR w ramach regionalnego programu operacyjnego województwa kujawsko-pom.

Oznakowanie drogowe Oświetlenie drogowe

Zaloguj się by pobrać plik pdf
Tryb zamówienia Wynik
Rodzaj zamówienia Dostawy
Tytuł Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego i parkowego na terenie miasta Chełmna”, współfinansowanego z środków wspólnotowych EFRR w ramach regionalnego programu operacyjnego województwa kujawsko-pom.
Zamawiający Dostępne dla zalogowanych
Miejsce realizacji Chełmno
Data publikacji 2021-07-16
Dotyczy zamówienia
Kod CPV 315200007 Lampy i oprawy oświetleniowe
453100003 Roboty instalacyjne elektryczne
453160005 Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych
453161006 Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego
453161109 Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego
Numer wyniku 3321439