Pełnienie funkcji inżyniera kontraktu dla zadania rozbudowa drogi powiatowej nr 3040P Smolniki Powidzkie (DW262) – Powidz (DP 3040P) wraz z budową obwodnicy m. Powidz i m. Przybrodzin w formule zap …

Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

Zaloguj się by pobrać plik pdf
Tryb zamówienia Wynik
Rodzaj zamówienia Usługi
Tytuł Pełnienie funkcji inżyniera kontraktu dla zadania rozbudowa drogi powiatowej nr 3040P Smolniki Powidzkie (DW262) – Powidz (DP 3040P) wraz z budową obwodnicy m. Powidz i m. Przybrodzin w formule zap …
Zamawiający Dostępne dla zalogowanych
Miejsce realizacji Słupca
Data publikacji 2021-07-16
Dotyczy zamówienia
Kod CPV 715400005 Usługi zarządzania budową
713100004 Doradcze usługi inżynieryjne i budowlane
712480008 Nadzór nad projektem i dokumentacją
712470001 Nadzór nad robotami budowlanymi
Numer wyniku 3321426