Zaprojektowanie i budowa obwodnicy miejscowości Strykowo w ciągu drogi krajowej nr 32

Roboty budowlane

Zaloguj się by pobrać plik pdf
Tryb zamówienia Inna informacja
Rodzaj zamówienia Roboty budowlane
Tytuł Zaprojektowanie i budowa obwodnicy miejscowości Strykowo w ciągu drogi krajowej nr 32
Zamawiający Dostępne dla zalogowanych
Miejsce realizacji Poznań
Data publikacji 2021-07-16
Data składania ofert 30/07/2021, Godzina 07:00
Dokumenty do pobrania Dostępne dla zalogowanych
Dotyczy zamówienia
Kod CPV 450000007 Roboty budowlane
453160005 Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych
452300008 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu
452331206 Roboty w zakresie budowy dróg
452324501 Roboty budowlane w zakresie budowy upustów
452323005 Roboty budowlane i pomocnicze w zakresie linii telefonicznych i ciągów komunikacyjnych
452313008 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
452200005 Roboty inżynieryjne i budowlane
452211209 Roboty budowlane w zakresie wiaduktów
452211106 Roboty budowlane w zakresie mostów
451110008 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
710000008 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
714200008 Architektoniczne usługi zagospodarowania terenu
713540004 Usługi sporządzania map
713519105 Usługi geologiczne
713134504 Monitoring ekologiczny projektu budowlanego
Numer przetargu 3321419