3A.5 Budowa wrót przeciwpowodziowych w ciągu lewego wału przeciwpowodziowego w rejonie ujęć wody dla Huty im. Sendzimira

Roboty budowlane

Zaloguj się by pobrać plik pdf
Tryb zamówienia Wynik
Rodzaj zamówienia Roboty budowlane
Tytuł 3A.5 Budowa wrót przeciwpowodziowych w ciągu lewego wału przeciwpowodziowego w rejonie ujęć wody dla Huty im. Sendzimira
Zamawiający Dostępne dla zalogowanych
Miejsce realizacji Warszawa
Data publikacji 2021-07-16
Kod CPV 442123909 Śluzy
453400002 Instalowanie ogrodzeń, płotów i sprzętu ochronnego
452464007 Roboty w zakresie ochrony przeciwpowodziowej
452462005 Budowa wałów rzecznych
452320002 Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli
452323005 Roboty budowlane i pomocnicze w zakresie linii telefonicznych i ciągów komunikacyjnych
452322004 Roboty pomocnicze w zakresie linii energetycznych
452321003 Roboty pomocnicze w zakresie wodociągów
452314009 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
452200005 Roboty inżynieryjne i budowlane
452235001 Konstrukcje z betonu zbrojonego
451100001 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
451130002 Roboty na placu budowy
451113001 Roboty rozbiórkowe
451112907 Roboty przygotowawcze do świadczenia usług
451112103 Wysadzanie i podobne roboty w zakresie usuwania skał
713300000 Różne usługi inżynieryjne
Numer wyniku 3321371