Rozbudowa dr. woj. nr 751 w m. Suchedniów – Wzdół Rządowy /Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 751 Suchedniów – Ostrowiec Św. na odcinku od km 0+000 do km 6+530 na terenie Gminy Suchedniów/

Roboty budowlane

Zaloguj się by pobrać plik pdf
Tryb zamówienia Przetarg publiczny
Rodzaj zamówienia Roboty budowlane
Tytuł Rozbudowa dr. woj. nr 751 w m. Suchedniów – Wzdół Rządowy /Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 751 Suchedniów – Ostrowiec Św. na odcinku od km 0+000 do km 6+530 na terenie Gminy Suchedniów/
Zamawiający Dostępne dla zalogowanych
Miejsce realizacji Kielce
Data publikacji 2021-07-16
Data składania ofert 20/08/2021, Godzina 09:30
Dokumenty do pobrania Dostępne dla zalogowanych
Kod CPV 454500006 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe
452360000 Wyrównywanie terenu
452332001 Roboty w zakresie różnych nawierzchni
452332908 Instalowanie znaków drogowych
452331000 Roboty w zakresie budowy autostrad, dróg
452331608 Ścieżki i inne nawierzchnie metalizowane
452331206 Roboty w zakresie budowy dróg
452323108 Roboty budowlane w zakresie linii telefonicznych
452313008 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
451000008 Przygotowanie terenu pod budowę
451100001 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
451127105 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych
451112000 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
451112402 Roboty w zakresie odwadniania gruntu
Numer przetargu 3321234