1. Poprawa połączenia południowej części Województwa Opolskiego z autostradą A4. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 416 w m. Kietrz do granicy województwa. 2. Budowa sieci kanalizacyjnej w Kietrzu

Roboty budowlane

Zaloguj się by pobrać plik pdf
Tryb zamówienia Inna informacja
Rodzaj zamówienia Roboty budowlane
Tytuł 1. Poprawa połączenia południowej części Województwa Opolskiego z autostradą A4. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 416 w m. Kietrz do granicy województwa. 2. Budowa sieci kanalizacyjnej w Kietrzu
Zamawiający Dostępne dla zalogowanych
Miejsce realizacji Opole
Data publikacji 2021-07-16
Data składania ofert 16/08/2021, Godzina 08:00
Dokumenty do pobrania Dostępne dla zalogowanych
Dotyczy zamówienia
Kod CPV 452330009 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg
452332908 Instalowanie znaków drogowych
452332207 Roboty w zakresie nawierzchni dróg
452331000 Roboty w zakresie budowy autostrad, dróg
452320002 Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli
452310005 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych
452313008 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
452210002 Roboty budowlane w zakresie budowy mostów i tuneli, szybów i kolei podziemnej
451120005 Roboty w zakresie usuwania gleby
451110008 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
Numer przetargu 3321205