Budowa nowej i naprawa obecnie funkcjonującej serwerowni w SPP ZOZ w Choroszczy

Maszyny biurowe , sprzęt komputerowy, pakiety oprogramowania i materiały

Zaloguj się by pobrać plik pdf
Tryb zamówienia Wynik
Rodzaj zamówienia Dostawy
Tytuł Budowa nowej i naprawa obecnie funkcjonującej serwerowni w SPP ZOZ w Choroszczy
Zamawiający Dostępne dla zalogowanych
Miejsce realizacji Choroszcz
Data publikacji 2021-07-16
Dotyczy zamówienia
Kod CPV 316825304 Awaryjne urządzenia energetyczne
450000007 Roboty budowlane
454530007 Roboty remontowe i renowacyjne
454321201 Instalowanie nawierzchni podłogowych
454211304 Instalowanie drzwi i okien
453000000 Roboty instalacyjne w budynkach
453312008 Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
453100003 Roboty instalacyjne elektryczne
453156004 Instalacje niskiego napięcia
453143004 Instalowanie infrastruktury okablowania
453143200 Instalowanie okablowania komputerowego
453143107 Układanie kabli
453120007 Instalowanie systemów alarmowych i anten
453122009 Instalowanie przeciwwłamaniowych systemów alarmowych
453121008 Instalowanie przeciwpożarowych systemów alarmowych
453110000 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
453112002 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
453111001 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego
710000008 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
715000003 Usługi związane z budownictwem
713000001 Usługi inżynieryjne
713200007 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
712200006 Usługi projektowania architektonicznego
712230007 Usługi architektoniczne w zakresie rozbudowy obiektów budowlanych
Numer wyniku 3321180