Pełnienie nadzoru nad projektowaniem i realizacją robót oraz zarządzanie kontraktem pn.: „Projekt i budowa obwodnicy Lipska w ciągu drogi krajowej nr 79”

Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

Zaloguj się by pobrać plik pdf
Tryb zamówienia Wynik
Rodzaj zamówienia Usługi
Tytuł Pełnienie nadzoru nad projektowaniem i realizacją robót oraz zarządzanie kontraktem pn.: „Projekt i budowa obwodnicy Lipska w ciągu drogi krajowej nr 79”
Zamawiający Dostępne dla zalogowanych
Miejsce realizacji Warszawa
Data publikacji 2021-07-16
Kod CPV 715400005 Usługi zarządzania budową
712480008 Nadzór nad projektem i dokumentacją
712470001 Nadzór nad robotami budowlanymi
Numer wyniku 3321178