Roboty budowlane w zakresie dróg gminnych

Roboty budowlane

Zaloguj się by pobrać plik pdf
Tryb zamówienia Przetarg publiczny
Rodzaj zamówienia Roboty budowlane
Tytuł Roboty budowlane w zakresie dróg gminnych
Zamawiający Dostępne dla zalogowanych
Miejsce realizacji Chełmiec
Data publikacji 2021-07-15
Data składania ofert 30/07/2021
Dokumenty do pobrania Dostępne dla zalogowanych
Kod CPV 452360000 Wyrównywanie terenu
452333002 Fundamentowanie autostrad, dróg, ulic i ścieżek ruchu pieszego
452332506 Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjątkiem dróg
452332214 Malowanie nawierzchi
452331402 Roboty drogowe
452331206 Roboty w zakresie budowy dróg
452310005 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych
451000008 Przygotowanie terenu pod budowę
451112000 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
Numer przetargu 3321000