Przebudowa drogi powiatowej nr 1330K w km od 2+618,00 do km 2+273,00 w miejscowości Gorzyce polegająca na budowie chodnika

Roboty budowlane

Zaloguj się by pobrać plik pdf
Tryb zamówienia Wynik
Rodzaj zamówienia Roboty budowlane
Tytuł Przebudowa drogi powiatowej nr 1330K w km od 2+618,00 do km 2+273,00 w miejscowości Gorzyce polegająca na budowie chodnika
Zamawiający Dostępne dla zalogowanych
Miejsce realizacji Żabno
Data publikacji 2021-07-15
Kod CPV 452332908 Instalowanie znaków drogowych
452332207 Roboty w zakresie nawierzchni dróg
452331206 Roboty w zakresie budowy dróg
452316001 Roboty budowlane w zakresie budowy linii komunikacyjnych
452313008 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
452200005 Roboty inżynieryjne i budowlane
451000008 Przygotowanie terenu pod budowę
451110008 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
451112000 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
Numer wyniku 3320922