Wykonanie robót budowlanych dotyczących budowy przejścia dla pieszych przez ul. Jana z Kolna wraz z sygnalizacją świetlną przystosowaną do włączenia do systemu TRISTAR oraz dedykowanym oświetleniem.

Roboty budowlane

Zaloguj się by pobrać plik pdf
Tryb zamówienia Wynik
Rodzaj zamówienia Roboty budowlane
Tytuł Wykonanie robót budowlanych dotyczących budowy przejścia dla pieszych przez ul. Jana z Kolna wraz z sygnalizacją świetlną przystosowaną do włączenia do systemu TRISTAR oraz dedykowanym oświetleniem.
Zamawiający Dostępne dla zalogowanych
Miejsce realizacji Gdynia
Data publikacji 2021-07-15
Kod CPV 450000007 Roboty budowlane
453162124 Instalowanie świateł ruchu drogowego
453161109 Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego
452000009 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
452332207 Roboty w zakresie nawierzchni dróg
452331402 Roboty drogowe
452321302 Roboty budowlane w zakresie rurociągów do odprowadzania wody burzowej
452310005 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych
451000008 Przygotowanie terenu pod budowę
451112000 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
Numer wyniku 3320906