Przebudowa ulicy Polnej w Czeladzi

Roboty budowlane

Zaloguj się by pobrać plik pdf
Tryb zamówienia Wynik
Rodzaj zamówienia Roboty budowlane
Tytuł Przebudowa ulicy Polnej w Czeladzi
Zamawiający Dostępne dla zalogowanych
Miejsce realizacji Czeladź
Data publikacji 2021-07-15
Kod CPV 452332908 Instalowanie znaków drogowych
452332506 Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjątkiem dróg
452332221 Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania
452331206 Roboty w zakresie budowy dróg
452321508 Roboty w zakresie rurociągów do przesyłu wody
452313008 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
451100001 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
451127105 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych
451127112 Roboty w zakresie kształtowania parków
451112000 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
451112907 Roboty przygotowawcze do świadczenia usług
Numer wyniku 3320888