Przebudowa drogi gminnej w km 0+000 – 0+225 na działce nr ewid. 2532/1 w Chmielniku

Roboty budowlane

Zaloguj się by pobrać plik pdf
Tryb zamówienia Przetarg publiczny
Rodzaj zamówienia Roboty budowlane
Tytuł Przebudowa drogi gminnej w km 0+000 – 0+225 na działce nr ewid. 2532/1 w Chmielniku
Zamawiający Dostępne dla zalogowanych
Miejsce realizacji Chmielnik
Data publikacji 2021-07-15
Data składania ofert 03/08/2021
Dokumenty do pobrania Dostępne dla zalogowanych
Kod CPV 452332207 Roboty w zakresie nawierzchni dróg
452331402 Roboty drogowe
451112000 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
Numer przetargu 3320765