„Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim”–II etap 1 „Przebudowa ul. 11-go Listopada od ul. Samsonowicza do ul. Ogrodowej” 2.„Rozbudowa i przebudowa ul. Samsonowicza w Ostrowcu Św....

Roboty budowlane

Zaloguj się by pobrać plik pdf
Tryb zamówienia Wynik
Rodzaj zamówienia Roboty budowlane
Tytuł „Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim”–II etap 1 „Przebudowa ul. 11-go Listopada od ul. Samsonowicza do ul. Ogrodowej” 2.„Rozbudowa i przebudowa ul. Samsonowicza w Ostrowcu Św....
Zamawiający Dostępne dla zalogowanych
Miejsce realizacji Ostrowiec Świętokrzyski
Data publikacji 2021-07-15
Kod CPV 450000007 Roboty budowlane
453320003 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
453161006 Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego
453140001 Instalowanie urządzeń telekomunikacyjnych
452360000 Wyrównywanie terenu
452332001 Roboty w zakresie różnych nawierzchni
452332908 Instalowanie znaków drogowych
452331608 Ścieżki i inne nawierzchnie metalizowane
452331505 Roboty w zakresie regulacji ruchu
452331206 Roboty w zakresie budowy dróg
452324604 Roboty sanitarne
452323328 Telekomunikacyjne roboty dodatkowe
452323108 Roboty budowlane w zakresie linii telefonicznych
452322004 Roboty pomocnicze w zakresie linii energetycznych
452321508 Roboty w zakresie rurociągów do przesyłu wody
452321302 Roboty budowlane w zakresie rurociągów do odprowadzania wody burzowej
452310005 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych
452314009 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
452313008 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
451000008 Przygotowanie terenu pod budowę
451112914 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
Numer wyniku 3320749