Usługa gospodarowania odpadami komunalnymi z obiektów niemieszkalnych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II na terenie Lublina

Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne

Zaloguj się by pobrać plik pdf
Tryb zamówienia Wynik
Rodzaj zamówienia Usługi
Tytuł Usługa gospodarowania odpadami komunalnymi z obiektów niemieszkalnych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II na terenie Lublina
Zamawiający Dostępne dla zalogowanych
Miejsce realizacji Lublin
Data publikacji 2021-07-15
Kod CPV 905330002 Usługi gospodarki odpadami
905130006 Usługi obróbki i usuwania odpadów, które nie są niebezpieczne
905110002 Usługi wywozu odpadów
Numer wyniku 3320746