Modernizacja fontanny miejskiej w Mogilnie

Roboty budowlane

Zaloguj się by pobrać plik pdf
Tryb zamówienia Wynik
Rodzaj zamówienia Roboty budowlane
Tytuł Modernizacja fontanny miejskiej w Mogilnie
Zamawiający Dostępne dla zalogowanych
Miejsce realizacji Mogilno
Data publikacji 2021-07-15
Kod CPV 317300002 Sprzęt elektrotechniczny
441600009 Rurociągi, instalacje rurowe, rury, okładziny rurowe, rury i podobne elementy
450000007 Roboty budowlane
454000001 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
453300009 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
453100003 Roboty instalacyjne elektryczne
453170002 Inne instalacje elektryczne
453171003 Instalowanie elektrycznych urządzeń pompowych
453157005 Instalowanie stacji rozdzielczych
453156004 Instalacje niskiego napięcia
453151009 Instalacyjne roboty elektrotechniczne
453110000 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
452400001 Budowa obiektów inżynierii wodnej
452332506 Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjątkiem dróg
452320002 Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli
452200005 Roboty inżynieryjne i budowlane
452121409 Obiekty rekreacyjne
451000008 Przygotowanie terenu pod budowę
451112000 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
451112914 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
710000008 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
715400005 Usługi zarządzania budową
713200007 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
712400002 Usługi architektoniczne, inżynieryjne i planowania
712420006 Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów
712200006 Usługi projektowania architektonicznego
Numer wyniku 3320719