Przebudowa drogi powiatowej 5916S, ul. Satelickiej w Imielinie w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego w km drogi od 1+458 do 2+481

Roboty budowlane

Zaloguj się by pobrać plik pdf
Tryb zamówienia Wynik
Rodzaj zamówienia Roboty budowlane
Tytuł Przebudowa drogi powiatowej 5916S, ul. Satelickiej w Imielinie w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego w km drogi od 1+458 do 2+481
Zamawiający Dostępne dla zalogowanych
Miejsce realizacji Bieruń
Data publikacji 2021-07-15
Kod CPV 453162131 Instalowanie oznakowania drogowego
452333404 Fundamentowanie ścieżek ruchu pieszego
452332207 Roboty w zakresie nawierzchni dróg
452324525 Roboty odwadniające
452314009 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
452235001 Konstrukcje z betonu zbrojonego
451000008 Przygotowanie terenu pod budowę
451120005 Roboty w zakresie usuwania gleby
451127105 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych
Numer wyniku 3320697