Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Goździe

Roboty budowlane

Zaloguj się by pobrać plik pdf
Tryb zamówienia Wynik
Rodzaj zamówienia Roboty budowlane
Tytuł Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Goździe
Zamawiający Dostępne dla zalogowanych
Miejsce realizacji Opinogóra Górna
Data publikacji 2021-07-15
Kod CPV 450000007 Roboty budowlane
452332001 Roboty w zakresie różnych nawierzchni
452332908 Instalowanie znaków drogowych
452331000 Roboty w zakresie budowy autostrad, dróg
452331206 Roboty w zakresie budowy dróg
452320002 Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli
451000008 Przygotowanie terenu pod budowę
451112000 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
Numer wyniku 3320693