Modernizacja terenu przy Szkole Podstawowej w Mieścisku oraz rewitalizacja boisk sportowych

Roboty budowlane

Zaloguj się by pobrać plik pdf
Tryb zamówienia Wynik
Rodzaj zamówienia Roboty budowlane
Tytuł Modernizacja terenu przy Szkole Podstawowej w Mieścisku oraz rewitalizacja boisk sportowych
Zamawiający Dostępne dla zalogowanych
Miejsce realizacji Mieścisko
Data publikacji 2021-07-15
Kod CPV 450000007 Roboty budowlane
452332001 Roboty w zakresie różnych nawierzchni
452121409 Obiekty rekreacyjne
451112000 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
Numer wyniku 3320633