Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Olszewka - Parciaki

Roboty budowlane

Zaloguj się by pobrać plik pdf
Tryb zamówienia Wynik
Rodzaj zamówienia Roboty budowlane
Tytuł Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Olszewka - Parciaki
Zamawiający Dostępne dla zalogowanych
Miejsce realizacji Jednorożec
Data publikacji 2021-07-15
Kod CPV 450000007 Roboty budowlane
452330009 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg
451000008 Przygotowanie terenu pod budowę
451120005 Roboty w zakresie usuwania gleby
451112000 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
Numer wyniku 3320628