„Zagospodarowanie północnej linii brzegowej Zalewu Pasternik”

Roboty budowlane

Zaloguj się by pobrać plik pdf
Tryb zamówienia Wynik
Rodzaj zamówienia Roboty budowlane
Tytuł „Zagospodarowanie północnej linii brzegowej Zalewu Pasternik”
Zamawiający Dostępne dla zalogowanych
Miejsce realizacji Starachowice
Data publikacji 2021-07-15
Kod CPV 453100003 Roboty instalacyjne elektryczne
452210002 Roboty budowlane w zakresie budowy mostów i tuneli, szybów i kolei podziemnej
451127301 Roboty w zakresie kształtowania dróg i autostrad
451127208 Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych
451127105 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych
Numer wyniku 3320622