1. Dostawa urządzeń sieciowych (punkty dostępowe, przełączniki) wraz z wdrożeniem 2. Dostawa urządzeń audiowizualnych z niezbędnym wyposażeniem oraz usługą wdrożenia

Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia, w tym dostawy

Zaloguj się by pobrać plik pdf
Tryb zamówienia Wynik
Rodzaj zamówienia Dostawy
Tytuł 1. Dostawa urządzeń sieciowych (punkty dostępowe, przełączniki) wraz z wdrożeniem 2. Dostawa urządzeń audiowizualnych z niezbędnym wyposażeniem oraz usługą wdrożenia
Zamawiający Dostępne dla zalogowanych
Miejsce realizacji Warszawa
Data publikacji 2021-07-15
Kod CPV 324240001 Infrastruktura sieciowa
323212001 Urządzenia audiowizualne
Numer wyniku 3320568