„Pawłowice droga dojazdowa do gruntów rolnych” Z PODZIAŁEM NA ZADANIA, CZĘŚCI

Roboty budowlane

Zaloguj się by pobrać plik pdf
Tryb zamówienia Wynik
Rodzaj zamówienia Roboty budowlane
Tytuł „Pawłowice droga dojazdowa do gruntów rolnych” Z PODZIAŁEM NA ZADANIA, CZĘŚCI
Zamawiający Dostępne dla zalogowanych
Miejsce realizacji Ząbkowice Śląskie
Data publikacji 2021-07-15
Kod CPV 450000007 Roboty budowlane
452000009 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
452331206 Roboty w zakresie budowy dróg
452331237 Roboty budowlane w zakresie dróg podrzędnych
451000008 Przygotowanie terenu pod budowę
Numer wyniku 3320539