Doposażenie terenu przy ul. Przyjemnej w Opolu (działka nr 339 k.m.1, obręb Krzanowice) w urządzenia zabawowe i małej architektury .

Roboty budowlane

Zaloguj się by pobrać plik pdf
Tryb zamówienia Wstępne ogłoszenie
Rodzaj zamówienia Roboty budowlane
Tytuł Doposażenie terenu przy ul. Przyjemnej w Opolu (działka nr 339 k.m.1, obręb Krzanowice) w urządzenia zabawowe i małej architektury .
Zamawiający Dostępne dla zalogowanych
Miejsce realizacji Opole
Data publikacji 2021-07-15
Kod CPV 375352009 Wyposażenie placów zabaw
451127239 Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw
451112914 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
Numer przetargu 3320508