Rewitalizacja Społeczno-gospodarcza Janowa Lubelskiego – Park Misztalec

Roboty budowlane

Zaloguj się by pobrać plik pdf
Tryb zamówienia Wynik
Rodzaj zamówienia Roboty budowlane
Tytuł Rewitalizacja Społeczno-gospodarcza Janowa Lubelskiego – Park Misztalec
Zamawiający Dostępne dla zalogowanych
Miejsce realizacji Janów Lubelski
Data publikacji 2021-07-15
Kod CPV 433250007 Wyposażenie parków i placów zabaw
450000007 Roboty budowlane
454000001 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
453161006 Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego
453161109 Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego
453156004 Instalacje niskiego napięcia
452440009 Wodne roboty budowlane
452333404 Fundamentowanie ścieżek ruchu pieszego
452332939 Instalowanie mebli ulicznych
452332623 Roboty budowlane w zakresie stref ruchu pieszego
452314009 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
452211137 Roboty budowlane w zakresie mostowych przejść dla pieszych
452100002 Roboty budowlane w zakresie budynków
451127002 Roboty w zakresie kształtowania terenu
451113001 Roboty rozbiórkowe
451112000 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
Numer wyniku 3320449