Wykonanie przebudowy i rozbudowy kompleksu sanatoryjnego Samodzielnego Publicznego Sanatorium Rehabilitacyjnego im. Janusza Korczaka w Krasnobrodzie. Działka nr ew. 1228 obręb Krasnobród.

Roboty budowlane

Zaloguj się by pobrać plik pdf
Tryb zamówienia Wynik
Rodzaj zamówienia Roboty budowlane
Tytuł Wykonanie przebudowy i rozbudowy kompleksu sanatoryjnego Samodzielnego Publicznego Sanatorium Rehabilitacyjnego im. Janusza Korczaka w Krasnobrodzie. Działka nr ew. 1228 obręb Krasnobród.
Zamawiający Dostępne dla zalogowanych
Miejsce realizacji Krasnobród
Data publikacji 2021-07-15
Kod CPV 454421008 Roboty malarskie
454300000 Pokrywanie podłóg i ścian
454312009 Kładzenie glazury
454211005 Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów
453000000 Roboty instalacyjne w budynkach
453300009 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
453324007 Roboty instalacyjne w zakresie urządzeń sanitarnych
453322005 Roboty instalacyjne hydrauliczne
453311007 Instalowanie centralnego ogrzewania
453311100 Instalowanie kotłów
453200006 Roboty izolacyjne
453240004 Roboty w zakresie okładziny tynkowej
453112002 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
452625006 Roboty murarskie i murowe
452624108 Wznoszenie konstrukcji budynków
452622106 Fundamentowanie
452610004 Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
452313008 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
452150007 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych opieki zdrowotnej i społecznej, krematoriów oraz obiektów użyteczności publicznej
451100001 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
451112000 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
Numer wyniku 3320387