Modernizacja budynku mieszkalnego i gospodarczego w leśnictwie Powałki

Roboty budowlane

Zaloguj się by pobrać plik pdf
Tryb zamówienia Wynik
Rodzaj zamówienia Roboty budowlane
Tytuł Modernizacja budynku mieszkalnego i gospodarczego w leśnictwie Powałki
Zamawiający Dostępne dla zalogowanych
Miejsce realizacji Rytel
Data publikacji 2021-07-15
Kod CPV 450000007 Roboty budowlane
454421008 Roboty malarskie
454220001 Roboty ciesielskie
454210004 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
454100004 Tynkowanie
453100003 Roboty instalacyjne elektryczne
452625006 Roboty murarskie i murowe
452623004 Betonowanie
452612109 Wykonywanie pokryć dachowych
452331402 Roboty drogowe
452310005 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych
452100002 Roboty budowlane w zakresie budynków
451112000 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
Numer wyniku 3320314