WPI BO – Plac zabaw bez barier. Doposażenie i dostosowanie do potrzeb osób z niepełnosprawnościami placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 67 w Katowicach

Roboty budowlane

Zaloguj się by pobrać plik pdf
Tryb zamówienia Wynik
Rodzaj zamówienia Roboty budowlane
Tytuł WPI BO – Plac zabaw bez barier. Doposażenie i dostosowanie do potrzeb osób z niepełnosprawnościami placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 67 w Katowicach
Zamawiający Dostępne dla zalogowanych
Miejsce realizacji Katowice
Data publikacji 2021-07-15
Kod CPV 450000007 Roboty budowlane
452332506 Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjątkiem dróg
452332537 Roboty w zakresie nawierzchni dróg dla pieszych
451000008 Przygotowanie terenu pod budowę
451100001 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
451127002 Roboty w zakresie kształtowania terenu
451127208 Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych
773100006 Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych
773141005 Usługi w zakresie trawników
Numer wyniku 3320311