"Roboty budowlane polegające na rozbiórce budynku przemysłowego nr 1783 położonego w Świdnicy przy ul. Bolesława Chrobrego 3 (oficyna)"

Roboty budowlane

Zaloguj się by pobrać plik pdf
Tryb zamówienia Wynik
Rodzaj zamówienia Roboty budowlane
Tytuł "Roboty budowlane polegające na rozbiórce budynku przemysłowego nr 1783 położonego w Świdnicy przy ul. Bolesława Chrobrego 3 (oficyna)"
Zamawiający Dostępne dla zalogowanych
Miejsce realizacji Świdnica
Data publikacji 2021-07-15
Kod CPV 451000008 Przygotowanie terenu pod budowę
451100001 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
451110008 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
451113001 Roboty rozbiórkowe
451112206 Roboty w zakresie usuwania gruzu
451112134 Roboty w zakresie oczyszczania terenu
Numer wyniku 3320291