Kontrakt Z-12/W „Modernizacja Centralnej Oczyszczalni Ścieków - II etap"

Roboty budowlane

Zaloguj się by pobrać plik pdf
Tryb zamówienia Wynik
Rodzaj zamówienia Roboty budowlane
Tytuł Kontrakt Z-12/W „Modernizacja Centralnej Oczyszczalni Ścieków - II etap"
Zamawiający Dostępne dla zalogowanych
Miejsce realizacji Toruń
Data publikacji 2021-07-13
Dotyczy zamówienia
Kod CPV 450000007 Roboty budowlane
454000001 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
453000000 Roboty instalacyjne w budynkach
452230006 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji
713200007 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
Numer wyniku 3314763