Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 544 gr. woj. – Mława – Przasnysz – Ostrołęka prowadzącej do terenów inwestycyjnych Przasnyskiej Strefy Gospodarczej w Sierakowie

Roboty budowlane

Zaloguj się by pobrać plik pdf
Tryb zamówienia Wynik
Rodzaj zamówienia Roboty budowlane
Tytuł Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 544 gr. woj. – Mława – Przasnysz – Ostrołęka prowadzącej do terenów inwestycyjnych Przasnyskiej Strefy Gospodarczej w Sierakowie
Zamawiający Dostępne dla zalogowanych
Miejsce realizacji Przasnysz
Data publikacji 2021-06-18
Kod CPV 450000007 Roboty budowlane
453160005 Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych
452300008 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu
452332001 Roboty w zakresie różnych nawierzchni
452332908 Instalowanie znaków drogowych
452332207 Roboty w zakresie nawierzchni dróg
452331608 Ścieżki i inne nawierzchnie metalizowane
452331402 Roboty drogowe
452331206 Roboty w zakresie budowy dróg
452324501 Roboty budowlane w zakresie budowy upustów
452200005 Roboty inżynieryjne i budowlane
452210002 Roboty budowlane w zakresie budowy mostów i tuneli, szybów i kolei podziemnej
451000008 Przygotowanie terenu pod budowę
451100001 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
451127105 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych
451112000 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
700000001 Usługi w zakresie nieruchomości
710000008 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
713550001 Usługi pomiarowe
713540004 Usługi sporządzania map
713300000 Różne usługi inżynieryjne
713200007 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
712480008 Nadzór nad projektem i dokumentacją
Numer wyniku 3275426