Likwidacja szkód powodziowych - Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 897 w miejscowości Wola Michowa w km ok 47+700 do km 58+900.

Roboty budowlane

Zaloguj się by pobrać plik pdf
Tryb zamówienia Przetarg publiczny
Rodzaj zamówienia Roboty budowlane
Tytuł Likwidacja szkód powodziowych - Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 897 w miejscowości Wola Michowa w km ok 47+700 do km 58+900.
Zamawiający Dostępne dla zalogowanych
Miejsce realizacji Rzeszów
Data publikacji 2021-05-19
Data składania ofert 07/06/2021
Dokumenty do pobrania Dostępne dla zalogowanych
Kod CPV 452000009 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
452333208 Fundamentowanie dróg
452332908 Instalowanie znaków drogowych
452332805 Wznoszenie barier drogowych
452332207 Roboty w zakresie nawierzchni dróg
452331426 Roboty w zakresie naprawy dróg
452331206 Roboty w zakresie budowy dróg
452324525 Roboty odwadniające
452200005 Roboty inżynieryjne i budowlane
451000008 Przygotowanie terenu pod budowę
451120005 Roboty w zakresie usuwania gleby
451112000 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
451112402 Roboty w zakresie odwadniania gruntu
451112309 Roboty w zakresie stabilizacji gruntu
713000001 Usługi inżynieryjne
713200007 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
713220001 Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
713100004 Doradcze usługi inżynieryjne i budowlane
Numer przetargu 3237248