Przebudowa odcinkowa drogi powiatowej nr 1613K Zamieście-Słopnice-Zalesie w km 0+021.76 - 0+453.45 poprzez wykonanie chodnika w m. Zamieście – strona prawa

Roboty budowlane

Zaloguj się by pobrać plik pdf
Tryb zamówienia Przetarg publiczny
Rodzaj zamówienia Roboty budowlane
Tytuł Przebudowa odcinkowa drogi powiatowej nr 1613K Zamieście-Słopnice-Zalesie w km 0+021.76 - 0+453.45 poprzez wykonanie chodnika w m. Zamieście – strona prawa
Zamawiający Dostępne dla zalogowanych
Miejsce realizacji Tymbark
Data publikacji 2021-05-19
Data składania ofert 04/06/2021
Dokumenty do pobrania Dostępne dla zalogowanych
Kod CPV 349533005 Chodniki
452360000 Wyrównywanie terenu
452332207 Roboty w zakresie nawierzchni dróg
452332221 Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania
452331402 Roboty drogowe
452331426 Roboty w zakresie naprawy dróg
452331206 Roboty w zakresie budowy dróg
452314009 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
452200005 Roboty inżynieryjne i budowlane
451000008 Przygotowanie terenu pod budowę
451120005 Roboty w zakresie usuwania gleby
451121006 Roboty w zakresie kopania rowów
451110008 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
451112914 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
Numer przetargu 3237149