Przebudowa drogi gminnej nr 108616 R Sołonka – Wieś na odcinku od km 0+004 do km 0+282

Roboty budowlane

Zaloguj się by pobrać plik pdf
Tryb zamówienia Przetarg publiczny
Rodzaj zamówienia Roboty budowlane
Tytuł Przebudowa drogi gminnej nr 108616 R Sołonka – Wieś na odcinku od km 0+004 do km 0+282
Zamawiający Dostępne dla zalogowanych
Miejsce realizacji Lubenia
Data publikacji 2021-05-19
Data składania ofert 04/06/2021
Dokumenty do pobrania Dostępne dla zalogowanych
Kod CPV 452333002 Fundamentowanie autostrad, dróg, ulic i ścieżek ruchu pieszego
452332609 Roboty budowlane w zakresie dróg pieszych
452332537 Roboty w zakresie nawierzchni dróg dla pieszych
452332207 Roboty w zakresie nawierzchni dróg
452331402 Roboty drogowe
452324525 Roboty odwadniające
451000008 Przygotowanie terenu pod budowę
451100001 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
451127002 Roboty w zakresie kształtowania terenu
451112000 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
Numer przetargu 3237057