PRZEBUDOWA DROGI W MIEJSCOWOŚCI KANICE

Roboty budowlane

Zaloguj się by pobrać plik pdf
Tryb zamówienia Przetarg publiczny
Rodzaj zamówienia Roboty budowlane
Tytuł PRZEBUDOWA DROGI W MIEJSCOWOŚCI KANICE
Zamawiający Dostępne dla zalogowanych
Miejsce realizacji Rzeczyca
Data publikacji 2021-05-19
Data składania ofert 10/06/2021
Dokumenty do pobrania Dostępne dla zalogowanych
Kod CPV 450000007 Roboty budowlane
452000009 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
452300008 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu
452330009 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg
452332908 Instalowanie znaków drogowych
452332520 Roboty w zakresie nawierzchni ulic
452332214 Malowanie nawierzchi
452331206 Roboty w zakresie budowy dróg
451120005 Roboty w zakresie usuwania gleby
451112000 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
Numer przetargu 3237026