Zabezpieczenie przed powodzią doliny potoku

Roboty budowlane

Zaloguj się by pobrać plik pdf
Tryb zamówienia Przetarg publiczny
Rodzaj zamówienia Roboty budowlane
Tytuł Zabezpieczenie przed powodzią doliny potoku
Zamawiający Dostępne dla zalogowanych
Miejsce realizacji Warszawa
Data publikacji 2021-05-19
Data składania ofert 07/06/2021
Dokumenty do pobrania Dostępne dla zalogowanych
Kod CPV 452460003 Roboty w zakresie regulacji rzek i kontroli przeciwpowodziowej
452330009 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg
452331206 Roboty w zakresie budowy dróg
452211113 Roboty budowlane w zakresie mostów drogowych
451110008 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
451112000 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
Numer przetargu 3236780