Przebudowa ul. Krasińskiego – działka nr 108, 127/2, 142, obręb 0003 Nowy Zdrój w Polanicy-Zdroju

Roboty budowlane

Zaloguj się by pobrać plik pdf
Tryb zamówienia Przetarg publiczny
Rodzaj zamówienia Roboty budowlane
Tytuł Przebudowa ul. Krasińskiego – działka nr 108, 127/2, 142, obręb 0003 Nowy Zdrój w Polanicy-Zdroju
Zamawiający Dostępne dla zalogowanych
Miejsce realizacji Polanica-Zdrój
Data publikacji 2021-05-19
Data składania ofert 07/06/2021
Dokumenty do pobrania Dostępne dla zalogowanych
Kod CPV 452000009 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
452300008 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu
452330009 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg
452331000 Roboty w zakresie budowy autostrad, dróg
452316001 Roboty budowlane w zakresie budowy linii komunikacyjnych
451000008 Przygotowanie terenu pod budowę
451100001 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
451112000 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
Numer przetargu 3236756