Rozbudowa drogi gminnej 560810K w km od 0+000,00 do km 0+495,67 w miejscowości Wieliczka, Gmina Wieliczka

Roboty budowlane

Zaloguj się by pobrać plik pdf
Tryb zamówienia Przetarg publiczny
Rodzaj zamówienia Roboty budowlane
Tytuł Rozbudowa drogi gminnej 560810K w km od 0+000,00 do km 0+495,67 w miejscowości Wieliczka, Gmina Wieliczka
Zamawiający Dostępne dla zalogowanych
Miejsce realizacji Wieliczka
Data publikacji 2021-05-19
Data składania ofert 10/06/2021
Dokumenty do pobrania Dostępne dla zalogowanych
Kod CPV 313212004 Kabel niskiego i średniego napięcia
313211003 Napowietrzne linie energetyczne
349285003 Oświetleniowy sprzęt uliczny
349221007 Oznakowanie drogowe
453162131 Instalowanie oznakowania drogowego
453161006 Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego
452330009 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg
452332908 Instalowanie znaków drogowych
452332946 Instalowanie sygnalizacji drogowej
452332214 Malowanie nawierzchi
452323005 Roboty budowlane i pomocnicze w zakresie linii telefonicznych i ciągów komunikacyjnych
452323108 Roboty budowlane w zakresie linii telefonicznych
452321302 Roboty budowlane w zakresie rurociągów do odprowadzania wody burzowej
452313008 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
452312203 Roboty budowlane w zakresie gazociągów
Numer przetargu 3236744