Roboty budowlane polegające na przebudowie i rozbudowie budynku Przychodni

Roboty budowlane

Zaloguj się by pobrać plik pdf
Tryb zamówienia Przetarg publiczny
Rodzaj zamówienia Roboty budowlane
Tytuł Roboty budowlane polegające na przebudowie i rozbudowie budynku Przychodni
Zamawiający Dostępne dla zalogowanych
Miejsce realizacji Warszawa
Data publikacji 2021-05-19
Data składania ofert 03/06/2021
Dokumenty do pobrania Dostępne dla zalogowanych
Kod CPV 454421008 Roboty malarskie
454300000 Pokrywanie podłóg i ścian
454210004 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
454100004 Tynkowanie
453000000 Roboty instalacyjne w budynkach
453300009 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
453324007 Roboty instalacyjne w zakresie urządzeń sanitarnych
453322005 Roboty instalacyjne hydrauliczne
453310006 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
453312008 Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
453311007 Instalowanie centralnego ogrzewania
453200006 Roboty izolacyjne
453210003 Izolacja cieplna
453100003 Roboty instalacyjne elektryczne
453173005 Elektryczne elektrycznych urządzeń rozdzielczych
453123103 Ochrona odgromowa
453123110 Montaż instalacji piorunochronnej
453112002 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
452600007 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistycze
452625006 Roboty murarskie i murowe
452314009 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
452313008 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
452230006 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji
452150007 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych opieki zdrowotnej i społecznej, krematoriów oraz obiektów użyteczności publicznej
451000008 Przygotowanie terenu pod budowę
451100001 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
451110008 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
Numer przetargu 3236667