Modernizacja budynku OSP

Roboty budowlane

Zaloguj się by pobrać plik pdf
Tryb zamówienia Przetarg publiczny
Rodzaj zamówienia Roboty budowlane
Tytuł Modernizacja budynku OSP
Zamawiający Dostępne dla zalogowanych
Miejsce realizacji Szydłowiec
Data publikacji 2021-04-06
Data składania ofert 22/04/2021
Dokumenty do pobrania Dostępne dla zalogowanych
Kod CPV 315182002 Oświetlenie awaryjne
312000008 Aparatura do przesyłu i eksploatacji energii elektrycznej
453000000 Roboty instalacyjne w budynkach
453300009 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
453324007 Roboty instalacyjne w zakresie urządzeń sanitarnych
453322005 Roboty instalacyjne hydrauliczne
453311007 Instalowanie centralnego ogrzewania
453210003 Izolacja cieplna
453100003 Roboty instalacyjne elektryczne
453170002 Inne instalacje elektryczne
453151009 Instalacyjne roboty elektrotechniczne
453110000 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
452000009 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
452313008 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
451113001 Roboty rozbiórkowe
451112000 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
Numer przetargu 3192053