Opracowanie modeli telemedycznych w dziedzinach: kardiologia, geriatria, psychiatria, położnictwo, diabetologia, opieka paliatywna, choroby przewlekłe (...), Części: 1÷7. Znak postęp. ZZP-180/20

Usługi medyczne

Zaloguj się by pobrać plik pdf
Tryb zamówienia Wynik
Rodzaj zamówienia Usługi
Tytuł Opracowanie modeli telemedycznych w dziedzinach: kardiologia, geriatria, psychiatria, położnictwo, diabetologia, opieka paliatywna, choroby przewlekłe (...), Części: 1÷7. Znak postęp. ZZP-180/20
Zamawiający Dostępne dla zalogowanych
Miejsce realizacji Warszawa
Data publikacji 2021-04-06
Dotyczy zamówienia
Kod CPV 982000005 Usługi konsultacyjne dotyczące zapewniania równych szans
Numer wyniku 3191781