Dostawa zestawu do chromatografii gazowej z detektorem helowym przeznaczonym do analizy zawartości wodoru w wielokomponentowych mieszaninach gazowych dla Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki UG

Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia, w tym dostawy

Zaloguj się by pobrać plik pdf
Tryb zamówienia Wynik
Rodzaj zamówienia Dostawy
Tytuł Dostawa zestawu do chromatografii gazowej z detektorem helowym przeznaczonym do analizy zawartości wodoru w wielokomponentowych mieszaninach gazowych dla Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki UG
Zamawiający Dostępne dla zalogowanych
Miejsce realizacji Gdańsk
Data publikacji 2021-04-06
Kod CPV 302321108 Drukarki laserowe
302130005 Komputery osobiste
385000000 Aparatura kontrolna i badawcza
384000009 Przyrządy do badania właściwości fizycznych
Numer wyniku 3191755