Rewitalizacja famuł fabrykanckich

Roboty budowlane

Zaloguj się by pobrać plik pdf
Tryb zamówienia Inna informacja
Rodzaj zamówienia Roboty budowlane
Tytuł Rewitalizacja famuł fabrykanckich
Zamawiający Dostępne dla zalogowanych
Miejsce realizacji Łódź
Data publikacji 2021-04-06
Data składania ofert 19/04/2021, Godzina 09:30
Dokumenty do pobrania Dostępne dla zalogowanych
Kod CPV 454000001 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
454531008 Roboty renowacyjne
453000000 Roboty instalacyjne w budynkach
453300009 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
453323006 Roboty instalacyjne kanalizacyjne
453312101 Instalowanie wentylacji
453311007 Instalowanie centralnego ogrzewania
453200006 Roboty izolacyjne
453100003 Roboty instalacyjne elektryczne
452623107 Zbrojenie
452230006 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji
452100002 Roboty budowlane w zakresie budynków
451000008 Przygotowanie terenu pod budowę
451100001 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
451113001 Roboty rozbiórkowe
451112907 Roboty przygotowawcze do świadczenia usług
714000002 Usługi architektoniczne dotyczące planowania przestrzennego i zagospodarowania terenu
713500006 Usługi inżynieryjne naukowe i techniczne
713300000 Różne usługi inżynieryjne
713200007 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
712500005 Usługi architektoniczne, inżynieryjne i pomiarowe
712400002 Usługi architektoniczne, inżynieryjne i planowania
712480008 Nadzór nad projektem i dokumentacją
712200006 Usługi projektowania architektonicznego
712230007 Usługi architektoniczne w zakresie rozbudowy obiektów budowlanych
712220000 Usługi architektoniczne w zakresie przestrzeni
Numer przetargu 3191740