Budowa uzupełniającego układu przesyłowego – wykonanie sieci i obiektów łączących wykonane rurociągi przewiertowe

Roboty budowlane

Zaloguj się by pobrać plik pdf
Tryb zamówienia Przetarg publiczny
Rodzaj zamówienia Roboty budowlane
Tytuł Budowa uzupełniającego układu przesyłowego – wykonanie sieci i obiektów łączących wykonane rurociągi przewiertowe
Zamawiający Dostępne dla zalogowanych
Miejsce realizacji Warszawa
Data publikacji 2021-04-06
Data składania ofert 16/04/2021, Godzina 09:00
Dokumenty do pobrania Dostępne dla zalogowanych
Kod CPV 453310006 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
453110000 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
452000009 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
452300008 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu
452313008 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
451000008 Przygotowanie terenu pod budowę
713200007 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
Numer przetargu 3191687