Budowa drogi S1 Kosztowy - Bielsko-Biała. Odcinek I/A węzeł „Bieruń” (z węzłem) – węzeł „Oświęcim” (bez węzła) wraz z obwodnicą Bierunia

Roboty budowlane

Zaloguj się by pobrać plik pdf
Tryb zamówienia Wynik
Rodzaj zamówienia Roboty budowlane
Tytuł Budowa drogi S1 Kosztowy - Bielsko-Biała. Odcinek I/A węzeł „Bieruń” (z węzłem) – węzeł „Oświęcim” (bez węzła) wraz z obwodnicą Bierunia
Zamawiający Dostępne dla zalogowanych
Miejsce realizacji Katowice
Data publikacji 2021-04-06
Kod CPV 452000009 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
452300008 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu
452330009 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg
452320002 Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli
452310005 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych
452200005 Roboty inżynieryjne i budowlane
452210002 Roboty budowlane w zakresie budowy mostów i tuneli, szybów i kolei podziemnej
451000008 Przygotowanie terenu pod budowę
451100001 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
451120005 Roboty w zakresie usuwania gleby
451110008 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
710000008 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
713500006 Usługi inżynieryjne naukowe i techniczne
713520000 Usługi badania podłoża
713519105 Usługi geologiczne
713100004 Doradcze usługi inżynieryjne i budowlane
713130005 Usługi doradcze w zakresie środowiska naturalnego
712000000 Usługi architektoniczne i podobne
712500005 Usługi architektoniczne, inżynieryjne i pomiarowe
Numer wyniku 3191626