Przygotowanie terenu pod montaż siłowni plenerowej

Roboty budowlane

Zaloguj się by pobrać plik pdf
Tryb zamówienia Zapytanie ofertowe
Rodzaj zamówienia Roboty budowlane
Tytuł Przygotowanie terenu pod montaż siłowni plenerowej
Zamawiający Dostępne dla zalogowanych
Miejsce realizacji Rajgród
Data publikacji 2021-04-05
Data składania ofert 19/04/2021, Godzina 23:59
Dokumenty do pobrania Dostępne dla zalogowanych
Kod CPV 451127208 Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych
451127105 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych
451110008 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
451112000 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
Numer przetargu 3191192