Przebudowa drogi

Roboty budowlane

Zaloguj się by pobrać plik pdf
Tryb zamówienia Przetarg publiczny
Rodzaj zamówienia Roboty budowlane
Tytuł Przebudowa drogi
Zamawiający Dostępne dla zalogowanych
Miejsce realizacji Kłomnice
Data publikacji 2021-04-02
Data składania ofert 19/04/2021
Dokumenty do pobrania Dostępne dla zalogowanych
Kod CPV 452330009 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg
452332001 Roboty w zakresie różnych nawierzchni
452332908 Instalowanie znaków drogowych
452332207 Roboty w zakresie nawierzchni dróg
452331206 Roboty w zakresie budowy dróg
452311006 Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów
451000008 Przygotowanie terenu pod budowę
451113001 Roboty rozbiórkowe
451112000 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
Numer przetargu 3191066