"Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Stare Miasto w miejscowościach: Krągola, Krągola Pierwsza, Lisiec Mały, Lisiec Wielki, Stare ........." - wykonanie przyłączy kanalizacyjnych

Roboty budowlane

Zaloguj się by pobrać plik pdf
Tryb zamówienia Wstępne ogłoszenie
Rodzaj zamówienia Roboty budowlane
Tytuł "Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Stare Miasto w miejscowościach: Krągola, Krągola Pierwsza, Lisiec Mały, Lisiec Wielki, Stare ........." - wykonanie przyłączy kanalizacyjnych
Zamawiający Dostępne dla zalogowanych
Miejsce realizacji Stare Miasto
Data publikacji 2021-04-02
Kod CPV 450000007 Roboty budowlane
452324109 Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej
Numer przetargu 3190968