Sporządzenie projektów planów zadań ochronnych dla 7 obszarów Natura 2000, w ramach projektu nr POIS.02.04.00-00-0193/16 pn.: Opracowanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000

Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne - Usługi środowiska naturalnego

Zaloguj się by pobrać plik pdf
Tryb zamówienia Przetarg publiczny
Rodzaj zamówienia Usługi
Tytuł Sporządzenie projektów planów zadań ochronnych dla 7 obszarów Natura 2000, w ramach projektu nr POIS.02.04.00-00-0193/16 pn.: Opracowanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000
Zamawiający Dostępne dla zalogowanych
Miejsce realizacji Gorzów Wielkopolski
Data publikacji 2021-03-23
Data składania ofert 26/04/2021, Godzina 10:00
Dokumenty do pobrania Dostępne dla zalogowanych
Kod CPV 714100005 Usługi planowania przestrzennego
907000004 Usługi środowiska naturalnego
Numer przetargu 3180399